Badania mikrobiomu jelitowego polegają na laboratoryjnej analizie mikroflory jelitowej z zaznaczeniem zarówno deficytów bakteryjnych, jak i przerostu flory dysbiotycznej. W zakres badania mikroflory jelit wchodzi również analiza markerów stanu zapalnego, ocena trawienia i wchłaniania, ocena markerów trzustkowych oraz immunologii jelit. Wyniki analiz stanowią podstawę kompleksowej oceny stanu układu pokarmowego.

Czytaj dalej
Kompleksowa Analiza Kału (CSA)

Kompleksowa Analiza Kału (ang. Comprehensive Stool Analysis – CSA) jest nieinwazyjną analizą diagnostyczną, która ocenia status mikroflory pożytecznej, komensalnej (niezbilansowanej), w tym gatunków Clostridium, a także flory dysbiotycznej (bakterii patogennych) oraz drożdży i grzybów.

Czytaj dalej
Analiza Kału – Profil GI Effects

Analiza Kału – Profil GI Effects® – to zaawansowane badanie przesiewowe kału, które dostarcza praktycznych informacji klinicznych, dotyczących leczenia układu pokarmowego, a co za tym idzie, poprawy zdrowia. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie i biomarkery badanie ogólne kału oferuje cenny wgląd w czynność układu pokarmowego, występujące stany zapalne i mikrobiom jelitowy.

Czytaj dalej
Analiza Mikrobiomu Jelitowego

Zapalenie jelit może znacznie zwiększyć ich przepuszczalność, a przez to zagrozić przyswajaniu składników odżywczych. Stopień stanu zapalnego, wywołanego przez patogeny albo nieswoiste zapalenie jelit (ang. Inflammatory Bowel Disease – IBD), można ocenić i monitorować poprzez badanie poziomu biomarkerów, takich jak lizozym, laktoferyna, leukocyty (białe krwinki) i obecność śluzu w kale.

Czytaj dalej

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here