Infolinia: 71 786 40 53
Napisz: info@alfa-aridani.com
Ośrodek autyzmu i innych zaburzeń

Proponujemy następujące diagnozy

Diagnoza psychiatryczno-psychologiczna

Diagnoza psychiatryczno – psychologiczna obejmuje
  • wywiad wstępny
  • konsultację psychologiczno-pedagogiczno-neurologopedyczną (obserwację spontanicznej aktywności dziecka, obserwacje kierowaną wraz z próbami zadaniowymi, analizę wytworów dziecka, skale rozwojowe, analizę materiału filmowego nagranego przez rodziców w naturalnym dla dziecka środowisku)
  • konsultację lekarską.

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna określa poziom funkcjonowania dziecka w następujących sferach rozwojowych
  • funkcjonowanie społeczno-emocjonalne
  • rozwój poznawczy
  • kompetencje komunikacyjne
  • motoryka (duża, mała) oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • naśladownictwo
  • samodzielność i samoobsługa.

Test PEP-R - profil psychoedukacyjny

Skuteczny test do oceny możliwości dziecka z zaburzeniami rozwoju, szczególnie autystycznego, ponieważ większość zadań testowych nie zależy od poziomu mowy; jest elastyczny, nie jest ograniczony czasowo, a materiały testowe są atrakcyjne i interesujące nawet dla dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwoju.

Omówienie i podsumowanie wyniku testu prowadzi do propozycji zarysowania krótkiego programu terapeutyczno-edukacyjnego dla dziecka do realizacji w domu pod opieką rodziców.

Możliwa jest kontynuacja dalszych spotkań i cyklicznej weryfikacji programu (1x na miesiąc lub 1x na 2 miesiące).
Zespół diagnostyczny =>

Tutaj wpisz swój tekst...
Alfa Aridani 
Al.Armii Krajowej 10b/3; 50-541 Wrocław

E-mail 
info@alfa-aridani.com                                          
Informacja telefoniczna  71 786 40 53; kom. 571 473 845
(
poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 14.30 - 18.00)

Polityka prywatności                                       © alfa-aridani.com