Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!  Odpowiemy na Twoje pytania.

We never use your data for any purpose other than to contact you regarding your initial request.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Opinie naszych klientów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sollicitudin ante nisl, non feugiat null fermentum lobortis. Aenean placerat ipsum ut velit elementum, in sodales tellus viverra. Phasellus vestibulum, ex non lobortis faucibus, odio.

June Smith

Florida

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sollicitudin ante nisl, non feugiat null fermentum lobortis. Aenean placerat ipsum ut velit elementum, in sodales tellus viverra. Phasellus vestibulum, ex non lobortis faucibus, odio.

Adam Bentley
New York

Autyzm w ujęciu biomedycznym

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, diagnozowanym zwykle we wczesnym dzieciństwie. Jest często określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne. Objawy te, to najczęściej izolacja społeczna, brak intencji komunikacyjnej, zaburzenia rozwoju mowy, zaburzenia nastroju, stereotypowe zachowania, może wystąpić także agresja i autoagresja.

Autyzm jest zaburzeniem znacznie częstszym niż pierwotnie uważano. Już pod koniec lat dziewięćdziesiątych stwierdzono, iż zaburzenie to „staje się w ostatnich czasach wręcz epidemią”. Dawniej uważano je za „rzadką chorobę”, która dosięgała zaledwie 4 na 10 000 dzieci, w ostatnich czasach częstotliwość tego zaburzenia wzrosła co najmniej stukrotnie. Przynajmniej jedno na 100 dzieci jest diagnozowane jako autystyczne.

Choć dokładna przyczyna autyzmu nie jest znana, wiele z funkcjonujących teorii wiąże jego etiologię z wczesnymi uszkodzeniami neuropoznawczymi w mózgu. W patogenezie autyzmu mogą odgrywać rolę wzajemne oddziaływania takich czynników jak: dysfunkcje układu immunologicznego, nadmierne obciążenie wirusami, ekspozycja na substancje toksyczne, nieprawidłowości w układzie żołądkowo-jelitowym, czynniki dietetyczne, środowiskowe i uwarunkowania genetyczne.

Obecnie poznanych jest wiele mechanizmów biochemicznych mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów choroby. Specjalistyczne badania laboratoryjne pomagają w zdiagnozowaniu różnego rodzaju zaburzeń związanych z autyzmem i są narzędziem w pracy lekarza potrzebnym dla stworzenia efektywnej i indywidualnej terapii.

Zobacz

ADHD w ujęciu biomedycznym

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi oraz ADD – zaburzenia koncentracji uwagi bez nadruchliwości mogą doprowadzić do przerwania procesu edukacji i socjalizacji dziecka oraz mieć negatywne efekty w dalszym ich życiu.

W ostatnich czasach znacznie wzrasta tendencja do przypisywania dzieciom z ADHD i ADD leków lekko stymulujących. Leki są niezwykle istotne i mogą pomóc w ekstremalnych przypadkach. Mogą przynieść szybką, tymczasową poprawę, warto jednak pamiętać, że środki farmakologiczne leczą tu tylko objawy, nie przyczyny zaburzeń. Gdy przerwie się podawanie leku, objawy mogą szybko wrócić i branie leków okaże się konieczne przez bardzo długi czas, często do końca życia.

Odpowiednie badania mogą pomóc w odnalezieniu przyczyn i czynników dodatkowo nasilających objawy nadaktywności u dzieci. Stanowią również podstawę do zastosowania naturalnego, wolnego od środków farmakologicznych leczenia.

Poznaj nasz zespół

Your perfect retreat awaits. Let’s get the ball rolling on your new Avada Landscaped garden.

Poznaj nasz zaspół
MEET OUR TEAM