OŚRODEK AUTYZMU I INNYCH ZABURZEŃ ROZWOJU

Konsultantem medycznym jest dr Brigitte Esser (*), lekarz pediatra, specjalista Zaburzen Rozwoju. Stosuje procedury DAN. Bazuje na terapii zindywidualizowanej (zawsze leczony jest pacjent, a nie choroba).

  • Korzysta ze światowych osiągnięć w zakresie badań laboratoryjnych będących źródłem wiedzy o zakłóceniach metabolizmu.
  • Dąży do szybkiej poprawy zdrowia dziecka i jego integracji z rodziną i środowiskiem.
  • Stosuje zasady medycyny orthomolekularnej.

(*) Dr Brigitte Esser – informacja dot. życiorysu zawodowego

Ukończona medycyna w RWTH Aachen. Egzamin z farmacji, chirurgia, następnie specjalizacja w pediatrii. Ordynator Kliniki Dziecięcej w Dueren-Birkesdorf oraz dyrektor Oddziału Intensywnej Terapii i Intensywnego Nadzoru Wcześniaków. Kierownik Ambulatorium Schorzeń Alergicznych.
Współpraca z Centrum Wczesnego Wykrywania i Terapii Zaburzeń Rozwoju; planowanie i nadzór nad terapią upośledzonych dzieci i młodzieży we współpracy z zespołem terapeutycznym złożonym z psychologów, rehabilitantów, logopedów i pracowników socjalnych. 
Od roku 1988 własna pediatryczna praktyka lekarska. Zdobycie specjalizacji medycyny orthomolekularnej. Uprawnienia do stosowania metod medycyny naturalnej.
Od 10 lat członek komisji jakości medycyny żywienia. Członek Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Praktycznej (Erfahrungsheilkunde). Członek Centralnego Związku Lekarzy Medycyny Naturalnej. Ukończone studium akupunktury dla lekarzy. Homeopatia klasyczna (3 lata).
Terapia schorzeń ze spektrum autyzmu. Praktyka u dr Shaw (jednego z najwybitniejszych światowych ekspertów autyzmu). Doctor`s Training na konferencjach DAN. Członek Komisji Metabolizmu i Immunologii niemieckiej organizacji rządowej “Pomoc dla Dziecka Autystycznego”. Współpraca, jako konsultant i ekspert, z niemieckimi, szwajcarskimi i austriackimi grupami  pomocy rodzicom dzieci autystycznych.
Od września 2005 roku stała współpraca z Ośrodkiem Alfa Aridani we Wrocławiu.

Obecnie, jako jedna z niewielu lekarzy z Europy, współuczestniczy w pracach grupy MAP w USA (Medical Academy Terapy) zrzeszającej pediatrów z całego świata, zajmujących się osobami z autyzmem. Grupie przewodniczy Elizabeth Mumpher.  

Alfa Aridani  Al.Armii Krajowej 10b/3; 50-541 Wrocław

E-mail 
info@alfa-aridani.com                                          
Informacja telefoniczna  71 786 40 53; kom. 571 473 845 (poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 14.30 - 18.00)

Polityka prywatności
© alfa-aridani.com