OŚRODEK AUTYZMU I INNYCH ZABURZEŃ ROZWOJU

Szczególną troską i prewencją chcielibyśmy objąć dzieci najmłodsze (1- 3 lata), u których rodzice zauważą niepokojące zachowania.

Przystąpienie do zajęć psychomotorycznych nie wymaga posiadania diagnozy.  Wystarczającym powodem do rozpoczęcia działań wspomagających rozwój dziecka są obserwacje rodziców, pedagogów oraz psychologów.


Proponujemy zajęcia grupowe z psychomotoryki, które odbywają się z udziałem Rodziców. Ten rodzaj terapii oparty jest na bazie stymulujących zabaw, ćwiczeń ruchowych, krótkich aktywności, wykonywanych w małej grupie dzieci pod kierunkiem doświadczonego terapeuty.

Terapia rozwija wiele funkcji, pozytywnie oddziałuje na emocjonalny rozwój, wspiera zarówno rozwój percepcji, jak i ruchu, w wyniku czego dziecko osiąga swoje optymalne możliwości rozwojowe, stosownie do wieku i predyspozycji psychofizycznych.

Czas zajęć 60 minut.

Psycholog, pedagog, terapeuta mowy

Terapia psychologiczno-pedagogiczna ma na celu w szczególności: wypracowanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, kształtowanie umiejętności naśladowania jako podstawy uczenia się, poprawę umiejętności selekcjonowania bodźców, ich odbioru i przetwarzania, uczenie komunikowania się z otoczeniem, rozwój funkcji poznawczych i wiele innych.
Częstotliwość spotkań jest zależna od indywidualnych potrzeb.

Koordynator - mgr Alicja Badowska (e-mail info@alfa-aridani.com)
Alfa Aridani  Al.Armii Krajowej 10b/3; 50-541 Wrocław

E-mail 
info@alfa-aridani.com                                          
Informacja telefoniczna  71 786 40 53; kom. 571 473 845 (poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 14.30 - 18.00)

Polityka prywatności
© alfa-aridani.com